Holistic Health Academy

”Lära och utbildning inom holistisk hälsa”

Företagsbeskrivning

Holistic Health Academy (hädanefter HHA) drivs av Johanna Bjurström som är en av Sveriges ledande kvinnor inom hälso- och skönhetsbranschen. Företaget utbildar årligen ca 300 st hälsoterapeuter med ett holistisk tankesätt, där varje faktor räknas in för att bedöma en persons hälsa.

Behovet

Med kunder över hela världen och ett företag som växt otroligt snabbt organiskt så finns det mycket att hålla reda på, uppdatera och förbättra. Inte bara när det kommer till digital marknadsföring, men även när det kommer till de tekniska system och ”temporära” lösningar som tagits i bruk längs vägens gång. Därför har HHA ett stort och generellt behov av dels global digial marknadsföring och tekniskt kunnande, men även en förmåga att alltid hitta lösningar var än problem uppstår.

Strategi – Genomförande

På grund av det väldigt breda behovet så har vi delat upp uppdrag i två delar. Dels en del som fokuserar på annonsering och marknadsföring och dels en del som kan beskrivas som en virtuell assistent med fokus på IT-tjänster. Därför kan vår tjänst beskrivas som marknadsförings- och IT-avdelningarna av HHA.

Som marknadsföringsavdelningen utför vi ett antal olika annonskampanjer och sköter allt dagligt arbete med marknadsföring online.

Att vara HHAs IT-avdelning innefattar att lösa alla de problem som uppstår när många olika tekniska systemen måste samfungera. Dessutom utför vi såklart förebyggande arbete och jobbar med ständiga förbättringar och förenklingar som underlättar för alla anställda på HHA.

Resultatet

Resultatet har varit många framgångsrika annonskampanjer. Dessutom en IT-avdelning djupt integrerad i företagets dagliga arbete. En lösningsorienterad IT-avdelning som ger förtroendet att vilket problem som än presenteras så kommer det att lösas effektivt.